NEO

无图

电机:60V600W蓝创电机

控制系统:集成平板矢量动力控制系统(晶汇最新一代)

电池: 60V20AH

仪表:一键启动液晶仪表

功能:USB2.0快充、儿童安全锁车、温馨延时大灯

车架:铂金版车架

<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(

  • 扫一扫

    关注新蕾微博

  • 扫一扫

    关注新蕾官微